Badanie wody – ujęcie własne ( studnia )

Możesz zlecić pobór i badanie wody z ujęcia własnego ze studni w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym

w celu stwierdzenia czy woda jest bezpieczna dla zdrowia i czy jest zgodna z wymaganiami jakie określa Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 roku.

Wszystkie badania wykonywane są w akredytowanym laboratorium, a próbki pobierają akredytowani próbkobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany poborem i badaniem wody skontaktuj się z nami. Przygotujemy szczegółową ofertę.

Działamy na terenie całego kraju.

Badanie wody – obiekty użyteczności publicznej hotele, szpitale

Możesz zlecić pobór i badanie wody w zakresie bakterii Legionella w każdym budynku użyteczności publicznej

np. hotel, motel, szpital, domy pomocy społecznej w celu stwierdzenia czy woda jest bezpieczna dla zdrowia i czy jest zgodna z wymaganiami

jakie określa Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 roku.

Wszystkie badania wykonywane są w akredytowanym laboratorium, a próbki pobierają akredytowani próbkobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany poborem i badaniem wody skontaktuj się z naszym doradcą. Przygotujemy szczegółową ofertę.

Działamy na terenie całego kraju.

Badanie wody – pływalnie

Możesz zlecić pobór i badanie wody basenowej w zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym w obiekcie

użyteczności publicznej, posiadającym basen lub wannę SPA w celu stwierdzenia czy woda jest zgodna z wymaganiami

jakie określa Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2015 roku  w sprawie jakości wody na pływalniach.

Pobór i badanie wody basenowej jest wykonywane na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez PSSE

(pomagamy w tworzeniu harmonogramu)

Wszystkie badania wykonywane są w akredytowanym laboratorium, a próbki pobierają akredytowani próbkobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany poborem i badaniem wody skontaktuj się z naszym doradcą. Przygotujemy szczegółową ofertę.

Działamy na terenie całego kraju.

Badanie wody – Gastronomia

Możesz zlecić pobór i badanie wody w zakresie mikrobiologicznym, rozpoczynającym działalność

gastronomiczną lub spożywczą w celu stwierdzenia czy woda jest bezpieczna dla zdrowia i czy jest zgodna

z wymaganiami jakie określa Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 13 listopada 2015 roku.

Wszystkie badania wykonywane są w akredytowanym laboratorium, a próbki pobierają akredytowani próbkobiorcy.

Jeśli jesteś zainteresowany poborem i badaniem wody skontaktuj się z naszym doradcą. Przygotujemy szczegółową ofertę.

Działamy na terenie całego kraju.

Zapytaj naszego doradcy doradca@strefawodna.pl lub zadzwoń 61 830 56 85